Retestace vozidel s průkazem HV proběhnou dne 23.4.2017,od 9hod do 12hod na adrese Jurník Jan Dětkovice 123 .Přistavte svoje vozidlo a průkaz HV. Cena retestace  je pro členy klubu 200kč a pro nečleny 300kč.Protokol o prohlídce najdete na stránkách AČR klubu,kdy tento protokol musí být potvrzen schváleným servisem podle živnostenského zákona.V případě nedodání protokolu jej potvrdíme a vyplníme přímo při prohlídce uvedeného dne.Sezona začíná, vyžeňte drobný hmyz a naplňte válce čerstvým palivem.Krásné počasí  a nerezavějící veterány přeje Jurník Jan

 

Zpráva předsedy testační komise

 

 • Provádíme krajské a klubové testace

 • Testace slouží k posouzení historické původnosti automobilu, výsledkem je záznam, že vozidlo splňuje podmínky pro historická vozidla.historické vozidlo je hodnoceno jako technická památka a proto už nemůže sloužit v běžném provozu. Z této podmínky vycházejí pojišťovny při nabídce zvýhodněného pojištění

 • Krajská testace slouží k získání veteránských registračních značek (dále jen RZ) pro vozidla, která již nemají RZ, nebo byly dovezeny ze zahraničí a spadají do věkové kategorie veterán

 • Ke klubové testaci je potřeba přistavit vůz, mít správně vyplněnou žádost o testaci, doklady k vozidlu, doklady o historii vozidla a způsob nabytí

 • Ke krajské testaci je třeba úspěšné testování klubovou komisí, přistavit vůz, mít řádně vyplněnou žádost o testaci, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvrzení STK, že jsou v pořádku

 • Testace jsou platné do 31. 5. následujícího roku

 • Testaci lze prodloužit pokud vozidlo splňuje všechny náležitosti. Prodloužení klubové testacene nestojí nic, krajské 300,-- Kč

 • Bez prodloužení testací nelze historické vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazu HV na příslušné Krajské úřady

 • Pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami je vyžadována kontrola na STK, že jsou v pořádku. Také je vhodné zkontrolovat řízení a nastavení světel

 • Od roku 2010 je limit pro historické vozidlo 30 let

 • Nutný stav vozidla pro testaci:

 • Původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

 • Původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit (katalog doplňků apod.)

 • Velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost

 • Karoserie bez koroze, poškození apod.

 • Jednotný celistvý lak bez neodborně opravených míst, většího počtu oděrek, jiného poškození; u původního laku, který ještě nikdy nebyl přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK

 • Povrch chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze

 • Není povoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu

 • Znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby

 • Celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

 • Interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

 • Nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla

 • Stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK

 • Na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem (reklama od sponzorů). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu( CZ, konstrukční rychlost atd.)

 • Nové zelené značky vydává odbor dopravy místně příslušného Krajského úřadu ( Olomouc, Brno, Zlín….)

 • Testace se primárně provádí v dubnu .

 • Pokud máte klasické bílé RZ můžete mít pouze klubovou testaci

 • Krajská testace je podmíněna testací klubovou

 • Vůz s klasickými bílými RZ lez přihlásit na zelené veteránské značky pokud bude vozidlo nejdříve vyřazeno z Registru silničních vozidel (bez nutnosti potvrzení o ekologické likvidaci)

 • Zelené veteránské značky jsou pevně spjaty stroj – majitel. V případě prodeje vozidla se veteránské RZ stávají neplatné a je nutné je odevzdat na příslušný úřad

 • S otestovaným vozidlem nelze podnikat

 • Veteránské RZ jsou platné v rámci Evropské unie, cestovat do zahraničí lze

 • Při vyzvednutí nových RZ na Krajském úřadě je třeba mít sebou:

 • Doklad o uzavřeném povinném ručení

 • Správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla

 • Vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské testace

 • 1 pár fotografií (6 x 9 cm) pro průkaz HV

 • Původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu (není podmínkou)

 • Doklad totožnosti

 • RZ je nutné si vyzvednout v kraji v němž mám trvalé bydliště.

 • Při testaci vozidla je nutno si připravit pro testaci motocyklů 6 fotek levá strana a 6 fotek pravá strana. Na testaci automobilů 6 levopřední a 6 fotek pravozadní všechny v rozměru 6 x 9 cm

   

 • Případné dotazy směřujte na  mobil  607 820 824     nebo

 •  Email  jurnikjan@atlas.cz

Předseda testační komise Veterán klubu Prostějov Jan Jurník.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************