Zpráva testační komise na rok 2019

V letošním roce se nebudou provádět retestace hromadně,protože tyto platí do 31.5. 2020. V případě ,ale, že vám končí platnost je možné individuálně retestace provést po domluvě na telefon 607 820 824. U krajského komisaře si to musí každý žadatel vyřídit sám.

Protokol k retestaci najdete na stránkách FKHV,stejně tak protokol o technické prohlídce s fotkami u vozidel s hydraulickým systémem brzd z brzdové stolice. Na fotkách musí být vidět vozidlo s ukazatelem průběhu brzdové zkoušky přední a zadní nápravy.

Testace klubové a na odpuštění eko poplatku provádíme nadále,stejně tak testace vozidel na V čísla.Cena za testaci zůstává stejná testace-dvoustopé vozidlo -3000kč ,vozidlo jednostopé-1000kč . Cena za prodloužení testace KTK u vozidel zařazených do registru historických vozidel je poplatek pro člena klubu 400kč,pro nečlena klubu 600kč.Poplatek za prodloužení KLTK je cena 500kč. U vozidel kde není provedeno prodloužení KLTK-se na tato vozidla nevztahuje pojištění ve výši jedné dvanáctiny ze základního pojištění .

Platnost všech testací byla prodloužena na dobu dvou roků.

Dokladem o platném testování silničního HV je řádně vyplněná žádost o testování,případně zápis TP vozidla provedený registračním místem na základě dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost vydaným místně příslušným úřadem pro registraci HV po ověření žádosti o testování. Poplatek za testování v KTK je diferencován podle toho ,zda je zájemce o testování členem tripartity tj.FKHV,AVCC AČR nebo AKHV.

Elektronický informační systém testování HV by měla národní autorita FIVA spustit 15.3.2019.

Tento úkon bude zpoplatněn částkou 300kč hrazenou žadatelem o testování-sleva pro člena tripartity není. Proškolení předsedů a zástupců klubových testací bylo provedeno 8.2.2019.Kladl se velký důraz na vyplňění protokolů a zejména popis historie vozidla, průběh renovací a závad ,které musí být podrobně zapsány do protokolu. Tyto záznamy se budou řešit s FKHV pouze elektronicky.

Rozsáhlé elektronické úkony vyžadují značné náklady a z toho důvodu byl na bedra KLTK odsouhlasen poplatek za hologram ve výši 1000kč. Tento hologram bude vylepen na Osvědčení na testování historických vozidel. Takže každá klubová komise bude zatížena tímto poplatkem.

Pro letošní sezonu přeji všem hlavně šťastné kilometry se svými stroji. Zveme všechny příznivce na akce pořádané Hanáckým veterán klubem Prostějov

 

Za testační komisi Jurník Jan

 

********************************************************************************************************************************************************************************

AVCC Informace o testování 2019

 

Vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že se mezi veteránisty šíří řada nesprávných, zavádějících a v některých případech i záměrně nepravdivých informací rozhodl se výkonný výbor AVCC AČR podat informaci o aktuální situaci v oblasti testování historických vozidel.

Platnost testace je 24 měsíců. V případě testování silničního HV ode dne uvedeného v protokolu klubovou testační komisí. V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel ode dne uvedeného v protokolu krajskou testační komisí.

Dokladem o platném testování silničního HV je řádně vyplněná Žádost o testování (testační protokol), případně zápis v TP vozidla provedený registračním místem na základě dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost vydaným Místně příslušným úřadem pro registrace HV po ověření platnosti Žádosti o testování.

Dokladem o platném testování vozidla zapsaného v registru historických a sportovních vozidel je datum vydání průkazu příslušným registračním místem, nebo otisk razítka KTK při prodloužení platnosti průkazu HV. Podkladem pro prodloužení platnosti průkazu HV je nově od 1.1.2019 do zavedení elektronického informačního systému také řádně vyplněná Žádost o testování.

Poplatek za prvotní testování klubovou testační komisí na historickou původnost není pevně stanoven. Držitelem národní autority FIVA (FKHV) je v současné době stanovena doporučená cena za tento úkon ve výši 3000 Kč.  

Poplatek za prodloužení platnosti testování HV, které provádí klubová testační komise není pevně stanoven. Držitelem národní autority FIVA (FKHV) je v současné době stanovena doporučená cena za tento úkon ve výši 500 Kč.  

Klubová testační komise vždy vystaví doklad o přijetí finančních prostředků za veškeré úkony spojené s testováním klubovou testační komisí. Tyto jsou zahrnuty do účetnictví klubu, kterému tato komise přísluší.

V případě testování vozidla do registru historických a sportovních vozidel, kdy je Žádost dále postoupena krajské testační komisi (KTK), je poplatek za provedení testace v KTK diferencován podle toho, zda je zájemce o testování členem některého z uskupení tripartity, tj. FKHV, AVCC AČR nebo AKHV.

Jestliže zájemce prokáže svoji příslušnost k některému z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace 1000 Kč.

Pokud zájemce není členem některého z výše uvedených uskupení, je poplatek za provedení krajské testace 2000 Kč.

Při prodloužení platnosti testace KTK u vozidel zařazených v registru historických a sportovních vozidel (vozidel se zelenobílými značkami) je poplatek pro člena některého z výše uvedených uskupení 400 Kč. Pro zájemce, který není členem uvedených uskupení je poplatek 600 Kč.

Elektronický Informační systém testování HV by měla národní autorita FIVA spustit 15.3.2019. Tento IS přinese základní změnu v přidělování „čísla testace“ které bude generováno tímto IS. Tento úkon bude zpoplatněn částkou 300 Kč hrazenou žadatelem o testování vozidla a není sleva pro člena uskupení tripartity. Proškolení k IS bude provedeno národní autoritou pravděpodobně v rámci jednotlivých KTK, dále bude zajištěn „demomanuál“ ve formě videa, který budete mít k dispozici. V současné době jste byli požádáni národní autoritou FIVA k zaslání mailové adresy předsedy a zástupce předsedy KLTK. Na tyto mailové adresy bude řešen přístup do IS. Doporučuji nepoužívat Vaše případné firemní mailové adresy. Zabezpečení Vašich firemních sítí může bránit IS v činnosti.

Rozsáhlé administrativní úkony spojené s testováním, kterými je pověřena, a které garantuje národní autorita FIVA (FKHV) vyžadují v dnešním počtu a rozsahu značné náklady. Na uhrazení těchto nákladů je určena částka 1000,- Kč za rok, kterou každá klubová testační komise zaplatí při prodloužení platnosti Osvědčení o udělení oprávnění (pověření) k testování silničních a historických vozidel na historickou původnost. Poplatek zaplatíte na školeních krajských testačních komisí a obdržíte hologram, který bude vylepen na uvedené Osvědčení.

Z výše uvedeného plyne, že klubové testační komise budou nově zatíženy poplatkem 1000,- Kč za rok. Ostatní poplatky jdou k tíži zájemce o testování.

Pokud budete potřebovat doplňující informace obracejte se na Mgr. Františka Čečila, tel. 603914832 nebo na Ing. Jiřího Krejčí, tel. 606833567.

 

Mgr. František Čečil v.r.                                         Ing. Jiří Krejčí v.r.

Předseda AVCC AČR                                  Předseda technické komise AVCC AČR

************************************************************************************************************************************************************

Testace a retestace 2019

Vážení kolegové, tato i nformace je určena vám a všem vašim členům, případně majitelům vozidel, která jste testovali. Rozšiřte ji mezi vaše členy. Letošních retestací mnoho není. Přesto nějaké jsou. Proto dle zásad o testování nahlašuji terminy retestací a nových testací v tomto roce. Budou se konat:

 1. V partnerské STK " Na Přerovské ", s.r.o., Týnecká 833/39 , 783 71 Olomouc - Holice

vždy od 16. 00 hodin do 17.00 hodin.

1. dubna

6. května

3. června

2. září

4. listopadu

     2) Ze Svitavska bude retestace ve středu 3. dubna v Litomyšli od 15.00 do 17.00 na Střední škole zahradnické a technické Litomyšl, T. G. Masaryka 659, 570 13

      3)   Případně po individuální domluvě v květnu některý pátek, či sobotu Na kopečku ve Svitavách (domluvíte se mezi sebou a dáte vědět)

Navíc ještě musíte přinést vyplněné dva formuláře:

 1. Protokol o pravidelné prohlídce HV (vyplněná horní část) 
 2. Protokol o technické prohlídce

 (orazítkované z servisu, dílny nebo STK,  které mají vybavení na kontrolu brzd, brzdovou stolici, od které donesete graf (u aut). Je možné použít naši partnerskou STK " Na Přerovské ", s.r.o., Týnecká 833/39 , 783 71 Olomouc - Holice, v tom případě proběhne prohlídka přímo na místě, jen si dopředu vyplníte formuláře. Cena za kompletní prohlídku na lince STK činí 400,- Kč auto, moto zdarma.

Na FKHV zaplatí za retestaci na dva roky člen FKHV, AČR, UAMK ( doloží průkazkou, nebo dokladem, že má zaplacené členské klubové příspěvky na rok 2019)  400,-

Kdo nedoloží, tedy nečlen: 600,-. Toto budu vybírat pro FKHV já na místě.

Prosím, dodržujte dané termíny, v jiné termíny retestace provádět nebudu, nechci, aby z mého domu byl průchoďák. T.Kunštátský

***************************************************************************************************************************************************************

 

Zpráva testační komise

Upozornění:Minulý měsíc ( 20.4.2018 ) jsme provedli retestace vozidel na zelených veteránských značkách. Každý majitel těchto vozidel ví ,že k malému technickému  průkazu je nutno vozit sebou i zelený průkaz HV. Vozidla -majitelé ,kteří nemají v průkazu razítko o platné retestaci se vystavují při silniční kontrole porušení zákona ,jako kdyby neměli STK.
V současné době provádíme retestace vozidel na bílých značkách-není třeba přivést vozidlo,protože prochází STK. Pro potvrzení průkazu-Osvědčení o testaci vozidla na historickou původnost-byl vydán nový zákon o zhotovení nových protokolů s doplněným číslováním KLTK.majitel vozidla dodá dva páry fotek.U automobilu pohled levo přední a pravo zadní,u motocyklů pohled z levé  a  pravé strany. Fotky musí být ve  formátu 6x 9cm. Cena za vytvoření protokolů je 500kč. Bez vytvoření nových protokolů nelze osvědčení potvrdit. Pojišťovny vyžadují jeho potvrzení pro snížení základního povinného ručení na jednu desetinu základní částky.Potvrzení se vydává na dva roky.
Přeji všem hlavně bezpečnou jízdu.
 
Jurník Jan Hanácký veterán klub Prostějov

 

Průkazy HV

Všechny průkazy HV na véčkových číslech jsou již potvrzeny,můžete si je vyzvednout na adrese Dětkovice 123,nebo na školním statku na Určické ulici v prostrorách Švehlovy školy polytechnické. Vše po telefonické dohodě na číslo 607 820 824. Jurník

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 20.4.2018 proběhly retestace vozidel s hydraulickým systémem brzd na brzdové stolici. Majitelé se tak mohli přesvědčit o stavu brzdového systému svého vozidla a také o bezpečnosti provozu vozidel. Všechny zkoušky byly nafoceny a přiloženy k retestačním dokladům.S pozdravem Jurník jan

Retestace vozidel na zelených značkách proběhla v neděli 15.4.2018 v dopoledních hodinách. Majitelé vozidel se dostavili v hojném počtu-takže děkuji všem kteří pomohli ke zdárnému průběhu této akce. Připomínám majitelům vozidel s hydraulickým systémem brzd, že kontrola proběhne 20.4.2018 na uzemí Švehlovy školy polytechnické, na Určické ulici od 12 hod. Testace brzd se hradí finanční částkou 200 kč. S pozdravem Jurník Jan

  Zpráva předsedy testační komise

Základní změny proti předchozímu období

-------------------------------------------------------------

Pro silniční vozidla na běžných číslech je jediným platným dokladem o testování Žádost o testování.Dříve používané Osvědčení o testování nemá bohužel oporu v právní normě-nelze jej používat.Po uplynutí platnosti prvotního testování silničního HV je dokladem nová žádost. Bude se dělat ve dvou výtiscích-jeden pro vlastníka a jeden pro archív KLTK,s vylepenými fotografiemi-je třeba dodat  dva páry foto,číslo protokolu bude odnoží od původního čísla.Tento protokol je součástí smlouvy  s pojišťovnou pro výpočet jedné dvanáctiny ze základního pojištění.V případě &scaro n;kodn&i acute; události se předkládá také tento protokol.Cena za vypracování tohoto nového protokolu je 500kč a platí nejdéle  24měsíců .

                   Prodlužování  platnosti s průkazem HV-véčková čísla se principiálně nemění.Doklad o kontrole historické původnosti KLTK a o kontrole technického stavu je možné dohledat na webu www.fkhv.cz. Cena retestace 400 kč.Retestace bude probíhat dne  15.4.2018 na adrese Dětkovice 123 od 9 hod a vozidla s hydraulickými brzdami se dostaví dne 20.4.2018 do prostoru statek -Švehlova škola polytechnická na Určické ulici  v Prostějově od 12 hod.

                   Dále provádíme klubové testace na historickou původnost vozidla-pro první testování vozidla ,která se dále podstupuje krajské testaci pro vydání průkazu HV a pro snížení eko poplatku při přepisu vozidla na nového majitele. Cena klubové testace pro motocykly je 1000kč a pro dvoustopá vozidla je 3000kč.  

                       Případné dotazy na e-mail jurnikjan@atlas.cz     

                                                Za testační komisi veterán klubu Prostějov Jurník Jan          

***

Při absolvování školení  v Praze v UAMK,  se projednávaly  tyto následující změny:
 
-od roku 2020 bude označeno historickým vozidlem vozidlo o stáří  min.40 let
-vozidlo jehož stáří je více jak 50 let ,je označeno jako národní bohatství státu
-při výjezdu těchto vozidel do zahraničí je nutné povolení Technického muzea v Brně ,nebo  v Praze,
  které na základě prohlídky,vydá osvědčení o vývozu vozidla
 
-do žádosti je nutno uvést zda se jedná o vývoz trvalý nebo vývoz na dobu určitou
-toto povolení je bezplatné
-mimo EU je nutné razítko celního úřadu
-žádosti jsou schvalovány ministerstvem kultury
-všechny podrobné informace najdete na stránkách Technického muzea
 
 
-při renovaci vozidla použít originálních dílů-v případě náhrady originality,musí být díl rozeznatelný
-zachovávat historickou původnost
-na testování vozidel je nutno potvrdit 5 krát protokol s fotkami
-na testaci pro snížení eko poplatku je třeba potvrdit 3krát protokol s fotkami
-byly vydány nové protokoly-najdete na UAMK
 
 
-v letošní roce budou retestace  probíhat dne 15.4.2018 od 9hod na adrese autoopravna Jurník Jan
-vozidla s hydraulickým systémem brzd se budou kontrolovat 20.4.2018 od 12hod na adrese
   střední Švehlova škola polytechnická Prostějov-v objektu dílen na Určické ulici
-cena retestace 400kč
-majitelé vozidel jichž se to týká ještě budou oslovení e-mailem
-protokol o technickém stavu může potvrdit pouze schválená dílna s patřičným vybavením(zkušebna brzd,kontrola náprav,seřízení světel,atd)
-u retestací bude přítomen krajský testační komisař nebo někdo s klubu UAMK
-termíny jsou neměnné
 
Za testační komisi Hanáckého veterán klubu Prostějov Jurník Jan

***********************************************************************************************************************************************************************************/

 • Provádíme krajské a klubové testace

 • Testace slouží k posouzení historické původnosti automobilu, výsledkem je záznam, že vozidlo splňuje podmínky pro historická vozidla.historické vozidlo je hodnoceno jako technická památka a proto už nemůže sloužit v běžném provozu. Z této podmínky vycházejí pojišťovny při nabídce zvýhodněného pojištění

 • Krajská testace slouží k získání veteránských registračních značek (dále jen RZ) pro vozidla, která již nemají RZ, nebo byly dovezeny ze zahraničí a spadají do věkové kategorie veterán

 • Ke klubové testaci je potřeba přistavit vůz, mít správně vyplněnou žádost o testaci, doklady k vozidlu, doklady o historii vozidla a způsob nabytí

 • Ke krajské testaci je třeba úspěšné testování klubovou komisí, přistavit vůz, mít řádně vyplněnou žádost o testaci, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvrzení STK, že jsou v pořádku

 • Testace jsou platné do 31. 5. následujícího roku

 • Testaci lze prodloužit pokud vozidlo splňuje všechny náležitosti. Prodloužení klubové testacene nestojí nic, krajské 300,-- Kč

 • Bez prodloužení testací nelze historické vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazu HV na příslušné Krajské úřady

 • Pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami je vyžadována kontrola na STK, že jsou v pořádku. Také je vhodné zkontrolovat řízení a nastavení světel

 • Od roku 2010 je limit pro historické vozidlo 30 let

 • Nutný stav vozidla pro testaci:

 • Původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem

 • Původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit (katalog doplňků apod.)

 • Velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost

 • Karoserie bez koroze, poškození apod.

 • Jednotný celistvý lak bez neodborně opravených míst, většího počtu oděrek, jiného poškození; u původního laku, který ještě nikdy nebyl přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK

 • Povrch chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze

 • Není povoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu

 • Znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby

 • Celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány)

 • Interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)

 • Nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla

 • Stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK

 • Na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem (reklama od sponzorů). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu( CZ, konstrukční rychlost atd.)

 • Nové zelené značky vydává odbor dopravy místně příslušného Krajského úřadu ( Olomouc, Brno, Zlín….)

 • Testace se primárně provádí v dubnu .

 • Pokud máte klasické bílé RZ můžete mít pouze klubovou testaci

 • Krajská testace je podmíněna testací klubovou

 • Vůz s klasickými bílými RZ lez přihlásit na zelené veteránské značky pokud bude vozidlo nejdříve vyřazeno z Registru silničních vozidel (bez nutnosti potvrzení o ekologické likvidaci)

 • Zelené veteránské značky jsou pevně spjaty stroj – majitel. V případě prodeje vozidla se veteránské RZ stávají neplatné a je nutné je odevzdat na příslušný úřad

 • S otestovaným vozidlem nelze podnikat

 • Veteránské RZ jsou platné v rámci Evropské unie, cestovat do zahraničí lze

 • Při vyzvednutí nových RZ na Krajském úřadě je třeba mít sebou:

 • Doklad o uzavřeném povinném ručení

 • Správní poplatek je jako u přihlášení běžného motorového vozidla

 • Vyplněnou přihlášku k registraci historického vozidla potvrzenou žádost o provedení klubové a krajské testace

 • 1 pár fotografií (6 x 9 cm) pro průkaz HV

 • Původní registrační doklady nebo doklad o vyřazení z registru vozidel jiného státu (není podmínkou)

 • Doklad totožnosti

 • RZ je nutné si vyzvednout v kraji v němž mám trvalé bydliště.

 • Při testaci vozidla je nutno si připravit pro testaci motocyklů 6 fotek levá strana a 6 fotek pravá strana. Na testaci automobilů 6 levopřední a 6 fotek pravozadní všechny v rozměru 6 x 9 cm

   

 • Případné dotazy směřujte na  mobil  607 820 824     nebo

 •  Email  jurnikjan@atlas.cz

Předseda testační komise Veterán klubu Prostějov Jan Jurník.

**************************************************************************************************************************************************************************