ČLENSKÉ SCHŮZE 2018

Schůze začínají vždy v 18:10 hod. v salonku

RESTAURACE LÁZNĚ, Floriánské nám.1, Prostějov

12. ČERVENCE 2018

  9. SRPNA 2018

13. ZÁŘÍ 2018

11. ŘÍJNA 2018

  8. LISTOPADU 2018

13. PROSINCE 2018 v 17:00 hod.