ČLENSKÉ SCHŮZE 2018

Schůze začínají vždy v 18:10 hod. v salonku

RESTAURACE LÁZNĚ, Floriánské nám.1, Prostějov

11. LEDNA 2018

  8. ÚNORA 2018

  8. BŘEZNA 2018

12. DUBNA 2018

10. KVĚTNA 2018

14. ČERVNA 2018

12. ČERVENCE 2018

  9. SRPNA 2018

13. ZÁŘÍ 2018

11. ŘÍJNA 2018

  8. LISTOPADU 2018

13. PROSINCE 2018 v 17:00 hod.