ČLENSKÉ SCHŮZE 2018

Schůze začínají vždy v 18:10 hod. v salonku

RESTAURACE LÁZNĚ, Floriánské nám.1, Prostějov

  8. LISTOPADU 2018

13. PROSINCE 2018 v 17:00 hod.